Plan lekcji
Oddziały
1TM 1TOT 1TŻU 2TM 2TOT 2TŻU 3TM 3TOT 3TŻU 1k 1mm 2k 2mmm 3k 3mmm
Nauczyciele
W.Bakuniewicz (WB) E.Bartoszewicz (EB) M.Bejnarowicz (MB)
P.Bielawski (PB) A.Borowik (AB) K.Bręk (KB)
K.Czokajło (KC) J.Daniłowicz (JD) J.Dęmska-Gilewska (DJ)
D.Dzieniszewska (DD) Z.Dzierżyński (ZD) A.Gąsiewska (AG)
T.Gorajewska (TG) J.Górski (JG) M.Granacka (MG)
W.Jasionowski (WJ) P.Jedliński (PJ) I.Kęcik (IK)
T.Kłoczko (TK) J.Kołakowska (JK) K.Kołakowski (KK)
M.Kondracka (MK) J.Kwiecień (KJ) U.Maliszewska (UM)
M.Obrębska (MO) M.Oleksy (OM) G.Ossowska (GO)
B.Potapowicz (BP) M.Puczyńska (MP) D.Raciborska (DR)
M.Różańska (RM) M.Rutkowska (MR) I.Rutkowska-Cyl (IR)
A.Skibicka-Bezrudczyk (AS) E.Skindzier (SE) E.Słomski (ES)
G.Witkowska (GW) J.Zawacka (JZ)
Sale
013 014 015
016 018 026
043 044 045
046 047 106
107 108 109
110 111 112
113 114 115
116 123 124
125 126 127
130 131 132