Plan lekcji
Oddziały
1TM 1TŻU 2TM 2aTŻ 2a 2bTŻ 2b 3TM 4TM 4TŻU 5TMp 3k
Nauczyciele
W.Bakuniewicz (WB) E.Bartoszewicz (EB) A.Citko (AC)
K.Czokajło (KC) M.Dębicka (MD) D.Dzieniszewska (DD)
A.Gąsiewska (AG) T.Gorajewska (TG) J.Górski (JG)
P.Jedliński (PJ) T.Kłoczko (TK) K.Kołakowski (KK)
A.Lewczuk (AL) K.Maksimowski (MK) M.Oleksy (MO)
G.Ossowska (GO) M.Różańska (MR) I.Rutkowska-Cyl (IR)
D.Sieńko (DS) E.Skindzier (SE) K.Taraszkiewicz (KT)
A.Żylińska (AŻ)
Sale
013 014 015
026 043 044
046 047 107
108 109 110
126 127 130
131 132