Plan lekcji
Oddziały
1TM 2TM 2TOT 2TŻU 3TM 3TOT 3TŻU 1k 1mps 2k 2mps 3k 3mm
Nauczyciele
W.Bakuniewicz (WB) E.Bartoszewicz (EB) M.Bejnarowicz (MB)
A.Borowik (AB) K.Bręk (BK) A.Citko (AC)
K.Czokajło (KC) J.Daniłowicz (JD) J.Dęmska-Gilewska (DJ)
D.Dzieniszewska (DD) Z.Dzierżyński (ZD) A.Gąsiewska (AG)
T.Gorajewska (TG) D.Górny (DG) J.Górski (JG)
M.Granacka (MG) I.Kęcik (IK) T.Kłoczko (TK)
J.Kołakowska (JK) K.Kołakowski (KK) M.Kondracka (MK)
A.Lewczuk (AL) U.Maliszewska (UM) M.Obrębska (MO)
M.Oleksy (OM) G.Ossowska (GO) B.Potapowicz (BP)
M.Puczyńska (MP) M.Różańska (RM) A.Skibicka-Bezrudczyk (AS)
E.Skindzier (SE) E.Słomski (ES) M.Szorc (MS)
J.Zawacka (JZ)
Sale
013 014 015
016 018 026
043 044 045
046 047 107
108 109 110
111 112 113
114 115 116
123 124 125
126 127 130
131 132