M.Kondracka (MK)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 3TM u_hist.i sp. 109
3k,3mps j.polski 109
1kp godz.wych 109
2mps historia 109
 
2 8:50- 9:35 1TMp historia 109
2TM u_hist.i sp. 109
3k,3mps wos 109
1kp historia 109
2k historia 109
3 9:40-10:25 1TMp historia 109
  3TM u_hist.i sp. 109
1kg historia 109
1TMg wos 109
4 10:40-11:25   2TM u_hist.i sp. 109
1kp j.polski 109
1TMg historia 109
4TM,4TOT,4TŻU u_hist.i sp. 109
5 11:30-12:15     1kp j.polski 109
1TMg historia 109
4TM,4TOT,4TŻU u_hist.i sp. 109
Obowiązuje od: 7.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 17 paź 2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum